Skolotājs Zandis Līdaks, tālr. 26337641

Lidmodeļu pulciņā būvē dažāda veida lidmodeļus - brīvlidojošos modeļus, radio- vadāmos iekštelpu modeļus, radiovadāmos modeļus ar elektro un iekšdedzes dzinējiem.  Apgūstam teorētiskās un praktiskās iemaņas modeļu laišanā, aviācijas vēsturi, kā arī piedalāmies dažādās sacensībās un citos pasākumos saistītos ar lidmodelismu.

Jaunākais mūsu projekts ir modeļu lidlauka izveide Baložos

Pulciņā var piedalīties, sākot no 2.klases

  Drukāt