TDK „Ķekaviņa”

Vadītāji:

Marta Helēna Vanaga

29773542       

marta.helena.vanaga@gmail.com

Jānis Kalniņš

janiskalnin@gmail.com

26485863 

 

TDK Ķekaviņa ir Ķekavas vidusskolas latviešu tautas deju bērnu un jauniešu kolektīvs, kurā dejo bērni no pirmsskolas vecuma līdz 9. klasei.

  Lūgums vecākiem!

Lai Jūsu bērns bez grūtībām iekļautos 1.-2. klašu dejotāju grupā, lūgums sākt apmeklēt deju nodarbības jau pirmsskolas vecumā (no 3 gadiem). Atnākot uz 1. klasi, bērns zinās visus latviešu dejas galvenos pamatsoļus (arī palēcienu, polku un trīssoli), kāju un roku pozīcijas.

TDK Ķekaviņa gaida arvien jaunus dejotgribētājus. Šeit bērni iemācās pareizus tautas dejas un klasiskās dejas pamatus, izkopj stāju, elastību un tehniku. Tautas deja audzina patriotiskus un spēcīgus jauniešus, kuri mīl to, ko dara.

2019./2020. mācību gada deju sezona

2019./2020. mācību gada deju sezonai bija jāvainagojas ar dalību XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, taču priecājamies par to, ka sezonas sākumā jau varējām izjust svētku atmosfēru, dejojot mūsu vadītāja Jāņa Kalniņa deju „Adi, raksti tautumeita” tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”.

9. novembrī Limbažu kultūras namā TDK Ķekaviņa un Šeku reku piedalījās Jāņa Kalniņa veidotajā izrādē „Dzimtas sētu izrotāt” un koncerta otrajā daļā izdejoja savas mīļākās dejas.

Ziemassvētku koncertā enerģiski, krāšņi un priekpilni izdejojām gan jaunas, gan zināmas dejas un 14. decembrī tikāmies tik ļoti gaidītājā Ziemassvētku ballē, kur katrs varēja parādīt savus talantus, Šeku reku bija sagādājuši īpašu pārsteigumu visiem dejotājiem un vecākiem – aizraujošu teātra izrādi, priekšnesumu bija sagatavojušas arī atraktīvākās mammas.

Februārī priecājāmies par vairākiem un prieka piepildīties koncertiem un ceļojumu. Devāmies braucienā uz Valku-Valgu, kur koncertējām kopā ar citiem bērnu un jauniešu deju kolektīviem gan no Latvijas, gan Igaunijas, iepazinām interesanto pilsētu un aizvadījām piedzīvojumu pilnu laiku kopā. Nedēļu vēlāk draugu kolektīvus uzņēmām ciemos pie sevis Ķekavas sākumklašu skolas ēkā koncertā „Ar soli pavasarī”. Pie mums viesojās divas vecuma grupas no BDK „Pīlādzītis” un mūsu jaunie draugi no Jūrmalas JDK „Kaugurs”

2018./2019. mācību gada deju sezona

2018./2019. mācību gada deju sezonu atklājām ar piedalīšanos Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra rīkotajā novada bērnu un jauniešu kolektīvu lielkoncertā “Upe, kas saucas par tautu” 11.11.2018. 16.novembrī piedalījāmies Ķekavas vidusskolas svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei - uzvedumā "Daugavas stāsts”.

Šoreiz Ziemassvētku koncertu veidojām tikai mēs paši - „TDK Ķekaviņa” dalībnieki un vecāko grupu dejotāji pārsteidza savus vecākus ar īpaši sagatavotiem video sveicieniem, kā arī atskatījāmies uz vasarā aizgājušajiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Jau nedēļu vēlāk lielāki un mazāki dejotāji pulcējās par tradīciju kļuvušajā tautas deju Ziemassvētku ballē, kur gan dejojām, gan dziedājām un kopā jautri pavadījām laiku. Protams, arī neiztikt bez īpaši sagatavotiem priekšnesumiem, kur katrs no dejotājiem parādīja, ko vēl spēj un māk izdarīt ārpus deju zāles.

Tieši starp Ziemassvētkiem un jaunrades deju konkursu Ogrē notiek brīnums – Ķekavas vidusskolā tiek atjaunots vidusskolas deju kolektīvs „Šeku reku”.

Šogad Jānis Kalniņš kopā ar Ķekaviņas dejotājiem un deju „Adi, raksti, tautu meita” jaunrades deju konkursā „Mēs un deja”, kas norisinājās 8. februārī Ogrē, ieguva 1. vietu.

Dejotāji no 1.-12. klasei (kopumā piecas vecuma grupas) 19. martā piedalās tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, kas notiek gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam „Saule vija zelta jostu”.

Pavasara atskaites koncertā, kas šoreiz ir arī sadraudzības koncerts – kopā sadejo vairāk kā 200 dejotāji no Ķekavas un TDK „Irbe”. Dejo gan tie, kuriem nesen palikuši 3 gadi, gan tie, kuri šajā vasarā absolvēja vidusskolu.

31. maijā 6.-7. klases kolektīvs dodas sveikt mūsu dejotājus 4.klases izlaidumā.

Mūsu kolektīva vadītāja Jāņa Kalniņa maģistra darba – dejas izrāde „Dzimtas sētu izrotāt” tiek atrādīta vērtēšanas komisijai 1.jūnijā un iegūst izcilu vērtējumu, tajā piedalāmies arī mēs.

8. jūnijā 1. klases vecuma grupa dodas uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu”  repertuāra modelēšanas koncertu Siguldā, kur visiem Latvijas pedagogiem un svētku organizatoriem atrāda deju „Adi, raksti, tautu meita”.

Uzreiz pēc īsākās nakts nosvinēšanas 25.-30. jūnijā 4.-7. klases dejotāji dodas koncertbraucienā uz Čehiju, kur piedalās labdarības koncertā senioru namā „Domov pro seniory Slunné stáři” un koncertā „Starp Jāņiem un Pēteriem” Latvijas vēstniecībā Čehijā.

 

2017./2018. mācību gada deju sezona

2017./2018. Mācību gada deju sezonas sākumā (22.-23. septembrī) devāmies uz Klaipēdas Eduardo Balsio menu ģimnāziju Lietuvā, lai kopā ar saviem draugiem svinētu Baltu vienības dienu. 

8. decembrī ieskandinājām Ziemassvētkus kopā ar Ķekavas vidusskolas pulciņiem un 16. decembrī Ķekaviņai norisinājās ikgadējā Ziemas balle.

9. februāris bija ļoti svarīga mums pašiem un mūsu Jānim, jo viņa deju „Meitiņa mīļā” devāmies atrādīt uz Jaundeju skati Ogrē, kur viņa horeogrāfija ieguva ļoti augsto 3.vietu.

Gatavojoties lielajām XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzveduma „Māras zeme” repertuāra pārbaudes skatēm, dejojām kopā ar Saulkrastu deju kolektīviem „Krustu Šķērsu”, „Jūrdancis” un „Saulgrieži”, kā arī ar Baldones senioru deju kolektīvu „Degļi”. Kopā ar šiem kolektīviem piedalījāmies koncertā „Sasala jūrīna” un „Rakstu rakstiem Māras zeme”.

25. martā norisinājās Pierīgas apriņķa deju kolektīvu skates, kurās mūsu abi sastāvi ieguva augstāko un pirmo pakāpi, kas nodrošināja vietu deju laukumā Daugavas stadionā, kā arī iespēju piedalīties koncertā „Vēl simts gadu dejai”.

Liels notikums šogad bija arī mūsu skolotājai Helēnai, kuras diplomdarbā „Kur zemes vidū Latve sēd” 19.maijā izdejojām viņas radītās horeogrāfijas.

Vecākā „Ķekaviņas” grupa 4.klašu Ziedu ballē sveica savus kolektīva kolēģus ar deju un mīļiem vārdiem.

11. jūnijā visa lielā „Ķekaviņas” saime izdejojās koncertā „Dancot vedu sav’ māsiņu” kopā ar „Krustu Šķērsu”, „Jūrdanci”, VPDK „Zīle” un VPDK „Mārupieši” – ar viņiem tā kārtīgi ampeļojāmies. 

Mūsu divi sastāvi no 30. jūnijam līdz 8. jūlijam piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju svētkos, kur dejoja gan koncertā Arēnā Rīga, gan Daugavas stadionā.

2016./2017. mācību gada deju sezona

2016./2017. Mācību gadā TDK Ķekaviņa ir dejojuši tradicionālajā Ziemassvētku koncertā. Nu jau par tradīciju kļuvusi ir arī Ķekaviņas Ziemas balle, kur bērni rāda savus talantus, veido modes skati, priekšnesumus un piedalās dažādās atraktīvās spēlēs.

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”, no 2017. gada 3.marta līdz 12.maijam visā Latvijā notika Deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skates, kurās tika noteikts koprepertuāra apguves līmenis tā sagatavošanas pirmajā posmā.

TDK Ķekaviņa divi deju kolektīvi TDK Ķekaviņa (1.-2. klase) 24. martā Pierīgas apriņķa deju skatē Jaunolainē ieguva I. pakāpes diplomu un 42.2 punktus un TDK Ķekaviņa (3.-4. klase) 25. martā Siguldas apriņķa deju skatē Mālpilī, kur deju „Cīrulīti, mazputniņi” izpildīja kopā ar Saulkrastu novada kultūras un sporta centra jauniešu deju kolektīvu „Krustu Šķērsu” ieguva augstāko pakāpi un 48.2 punktus. Abi TDK Ķekaviņa sastāvi ir ieguvuši iespēju piedalīties šīs deju sezonas Deju lieluzveduma „Māras zemes” repertuāra apguves skatē un cīnīties par iespēju piedalīties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Pēc tikko aizvadītām skatēm, bijām priecīgi uzņemt mūsu draugu kolektīvus koncertā „Ceļā uz gaismu”, kur piedalījās mūsu pašu vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa”, Olaines 1. vidusskolas TDK „Dzērve”, Ogres kultūras centra TDK „Pīlādzītis”, Rīgas 25. vidusskoals TDK „Pasaciņa”.

Nepagāja ilgs laiks, kad pavasara atskaites koncertā „Solis pretī vasarai” pierībinājām mūsu mājas te pat Ķekavā. Šajā koncertā bija arī nekad neredzētas dejas, jo jau pēc nedēļas šīs dejas bija jādejo mūsu Jāņa Kalniņa diplomdarbā „Tā ziedēja Jāņu nakts”. Tā bija viena varena un lustīga Jāņu nakts ar daudz dejām, vēl vairāk skatītājiem, galā ar labi padarītu darba sajūtu, par ko arī Jānis ieguva teicamu vērtējumu un nu jau ir ticis pie horeogrāfa diploma.

Paspējām dejot arī Jura Goguļa diplomdarbā Dailes teātrī. Dažiem no mūsu kolektīva šī bija pirmā reize, dejojot uz lielās teātra skatuves.

Vēl neilgu brīdi pirms mūsu sezonas beigām dejojām arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, horeogrāfijas katedras 40. gadu jubilejā mūsu Jāņa deju „Meitiņa mīļā”. Šī gan bija pirmā reize, kad Ķekaviņas kolektīvs kāpa uz šīs skatuves un varam teikt tikai to, ka ir prieks, kad mūsu pedagogi māca un veido dejas, kuras mums ir prieks dejot un rādīt citiem.

Tik saspringtā deju sezonā ir vajadzīgs, kāds atpūtas brīdis, tāpēc pirms pēdējā koncerta devāmies ekskursijā uz Munameģi, pa ceļam vēl izbraucot ar bānīti Gulbene – Alūksne.

Sezonu, kā jau ierasts, noslēdzām Ķekavas novada svētkos koncertā „Skaitu tā un skaitu šā – trīs zirnīši vezumā”.

 

2015./2016. mācību gada deju sezona

2015./2016. Mācību gadā TDK Ķekaviņa piedalījies Ziemassvētku un Māmiņdienas koncertā, ar Māmiņdienai sagatavoto koncertu viesojies Lēdurgā. Piedalījies Ķekavas novada svētkos.

2016. gada janvārī kopā ar mūsdienu deju grupu „Mazā versija” un „Versija” piedalījāmies pašdarbnieku vakarā, kur dejotāji paši sagatavoja dažādus sev neierasta stila dejiskus un muzikālus priekšnesumus. 2016. gada pavasarī pirmsskolas vecuma bērni kopā ar Irisu Gaili rādīja meistarklasi, kā vadīt treniņstundas pirmsskolas vecuma bērniem deju pedagogu seminārā.

 2014./2015. mācību gada deju sezonas sasniegumi

TDK Ķekaviņa novērtējums XI skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos:

·         Pirmsskolas deju kolektīvs „Ķekaviņa” iegūst laureātu pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē un iegūst 1. vietu pēc punktiem valstī;

·         1.-2. klases A grupas kolektīvs „Ķekaviņa” iegūst  laureātu pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē un iegūst 9. vietu pēc punktiem valstī;

·         3.-4. klases A grupas kolektīvs „Ķekaviņa” iegūst  laureātu pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē un iegūst 5. vietu pēc punktiem valstī;

·         5.-6. Klases A grupas kolektīva „Ķekaviņa” iegūst  1. pakāpi Novada/pilsētu tautas deju kolektīvu atlases skatē

 Pirmsskolas un 3.-4. klašu kolektīvi „Ķekaviņa” piedalās XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju kolektīvu laureātu koncertā, kas ir pašu labāko Latvijas jauno dejotāju paraugstundas, kas sarūpētas ilgā, pacietīgā un atdevīgā darbā. Tur mūsu pirmsskolas dejotāji izpilda deju „Ādambērni”, ko pēc šādas izrādīšanas dejo teju visa Latvija un 3.-4. klašu dejotāji dejo „Pastalnieku danci”, kas acis liek ieplest arī pašiem lielākajiem dejotājiem, jo tā nolēkt visu deju, ne kuram katram ir pa spēkam. 

  Drukāt