Atjaunots: 29.02.2024

    Ēdienkartes no 26.02.2024.- 01.03.2024.

Ēdienkarte 1.-4.klasēm

Ēdienkarte 5.-9.klasēm

Ēdienkarte 10.-12.klasēm

Launags

      Ēdienkartes no 04.03.2024.- 08.03.2024.

Ēdienkarte 1.-4.klasēm

Ēdienkarte 5.-9.klasēm

Ēdienkarte 10.-12.klasēm

Launags

 

Ēdināšanu Ķekavas vidusskolā nodrošina SIA Aniva

1.-4. klašu skolēniem:
Par launaga ēdienreizēm var maksāt uzņēmuma norēķinu kontā vai skaidrā naudā skolas ēdnīcā:

SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV51PARX0001301100039

Par launagu vecāki maksā AVANSĀ līdz tekošās nedēļas trešdienai par nākošām 2 nedēļām.

 

Vecāki paši izlemj, vai bērns ēdīs launadziņu - to arī apmaksājot avansā uz priekšu!

 

Ja uzņēmuma kontā nebūs ienācis avansa maksājums, būsim spiesti nesniegt ēdināšanas pakalpojumu. 

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods, par kuru tiek maksāts.

Kontakttālrunis: 
Ķekavas sākumskolai 29190704 Silvija

5. – 6.klase

Pašvaldība 5. un 6.klašu skolēniem ēdināšanu sedz 50% apmērā. Atlikušos 50% ir nepieciešams segt vecākam, veicot avansa maksājumu.

Komplekso pusdienu kopējā cena ir EUR 2,16 ar PVN.

 

7.-12.klase

 

Par komplekso pusdienu ēdienreizēm var maksāt skaidrā naudā, bezskaidrā naudā (ar norēķinu kartēm) skolas ēdnīcā, vai uzņēmuma norēķinu kontā.

Rekvizīti bankas paskaitījumiem:

SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV36PARX0001301100018

Ja uzņēmuma kontā nebūs ienācis avansa maksājums, būsim spiesti nesniegt ēdināšanas pakalpojumu. 

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods, par kuru tiek maksāts.

Kontakttālrunis: Ķekavas vidusskolā 20382121

 

Maksājumu uzdevumus par kompleksajām pusdienā 5.-12.kl. var sūtīt uz tel. nr. 20382121 aplikācijā  WhatsApp.

Pieteikt un atteikt pusdienas nepieciešams pa tel.nr. 20382121.

 

Informācija ēdinātājam obligāti jānodod virtuvei līdz plkst 8.15, ja bērns ir slims.

 

  Drukāt