Ēdienkartes no 27.03.2023.- 31.03.2023.

Ēdienkarte 1.-4.klasēm

Ēdienkarte 5.-9.klasēm

Ēdienkarte 10.-12.klasēm

Launags

  Ēdienkartes no 03.04.2023.- 07.04.2023.

Ēdienkarte 1.-4.klasēm

Ēdienkarte 5.-9.klasēm

Ēdienkarte 10.-12.klasēm

Launags

Atjaunots: 20.03.2023

_

Ēdināšanu Ķekavas vidusskolā nodrošina SIA Aniva

5-12.klašu skolēniem:

Par komplekso pusdienu ēdienreizēm var maksāt skaidrā naudā, bezskaidrā naudā (ar norēķinu kartēm) skolas ēdnīcā, vai uzņēmuma norēķinu kontā :

SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV36PARX0001301100018

Ja uzņēmuma kontā nebūs ienācis avansa maksājums, būsim spiesti nesniegt ēdināšanas pakalpojumu. 

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods, par kuru tiek maksāts.

Kontakttālrunis: Ķekavas vidusskolā 20382121

Maksājumu uzdevumus par kompleksajām pusdienā 7.-12.kl. var sūtīt uz 20382121 aplikācijā  WhatsApp

Pieteikt un atteikt pusdienas pa numuru: 20382121 - 5.,6. un 7.-9.kl.brīvpusdienieku, kā arī maksātāju vecāki obligāti ziņo virtuvei līdz plkst 8.15, ja bērns ir slims.

 


1.-4. klašu skolēniem:
Par launaga ēdienreizēm var maksāt uzņēmuma norēķinu kontā vai skaidrā naudā skolas ēdnīcā:

SIA Aniva
LV-50003115551
AS Citadele banka
Konts: LV51PARX0001301100039

Par launagu vecāki maksā AVANSĀ līdz tekošās nedēļas trešdienai par nākošām 2 nedēļām.

 

Vecāki paši izlemj, vai bērns ēdīs launadziņu - to arī apmaksājot avansā uz priekšu!

 

Ja uzņēmuma kontā nebūs ienācis avansa maksājums, būsim spiesti nesniegt ēdināšanas pakalpojumu. 

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) Klase
2) Bērna vārds uzvārds
3) Periods, par kuru tiek maksāts.

Kontakttālrunis: 
Ķekavas sākumskolai 29190704 Silvija

 

 

  Drukāt