KARJERAS KONSULTĀCIJAS

Karjeras izglītība (KI) skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai skolēniem palīdzētu attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienas mācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju par tālākizglītības iespējām.

Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic pašam skolēnam, jo karjera ir katra cilvēka spēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

 

Kas ir Pedagogs karjeras konsultants

Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs karjeras attīstības atbalstu (KAA) nodrošina profesionāls pedagogs karjeras konsultants (PKK), kurš veido sadarbību starp skolēnu, skolotājiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju un sniedz metodisku, informatīvu atbalstu skolotājiem, tostarp – kā karjeras jautājumus var iekļaut mācību saturā un procesā (darba pasaules izzināšana, profesiju iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, mērķu plānošana u. c.), un arī atbalsta izglītojamo savu spēju un interešu apzināšanā un turpmākās karjeras un izglītības jautājumos.


Karjeras konsultantes Ķekavas vidusskolā

 

Laura Balode

Sanita Āboliņa

Pirmdienās:  11.00- 15.00

Otrdienās:    11.00- 15.00

Trešdienās:  11.00- 15.00

 

Iepriekš piesakoties PKK kabinetā 1. st. vai E- klasē

 

Pirmdienās:     8.00- 16.00

Trešdienās:     8.00- 16.00

Ceturtdienās:  8.00-16:00

 

Iepriekš piesakoties

Bioloģijas laboratorijas kabinetā; 

vai E- klasē

 

Piedāvājam:

 

Karjeras konsultācijās:

 

 

  Drukāt