Digitālie resursi Ķekavas vidusskolā

   Izglītības process skolā tiek organizēts, izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu – “E-klase”.   

 

Kā palīgrīki izglītojamiem un skolotājiem ir:

 

uzdevumi.lv

 

 

 

  • 2022./2023.mācību gadā PROF tiek nodrošināts 3.,6.,9.,11., 12.klasēm,
  • sākot ar 10.10.2022 tiek nodrošināts arī visām 4., 7., 8., 10.klasēm.
  • 2021./2022.mācību gadā PROF tika nodrošināts 3.,6.,9.,12.klasēm

Reģistrēšanās portālā - uzdevumi.lv profila izveide, profila sasaiste ar e-klasi. Ikdienā pierakstīšanās portālā ar e-klases pasi.

 

 

 

 

 

Māconis

 

 

Ar 10.10.2022. visi izglītības iestādes skolēni un viņu vecāki, un skolotāji saņem piekļuvi pilnam tiešsaistes mācību materiālu klāstam 1.–12. klasei: mācību e-grāmatām, darba lapām, pārbaudes darbu krājumiem, testiem, metodiskajiem materiāliem. 

Pierakstīšanās ar e-klases pasi.

 

 

 

 

 

soma.lv 

 

 

 Soma.lv saturs pieejams visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem. 

Pierakstīšanās ar e-klases pasi.

 

 

 

 

 

 pratne.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 skolo.lv 

 

 

Uzsākts lietot 2021./2022.mācību gadā.

Pierakstīšanās ar e-klases pasi.

 

 

 

 

 

Active Inspire

 

 

 Skolotājiem interaktīvu materiāli veidošanas un demonstrēšanas vajadzībām.

 

 

 

 

 

Letonika

 

 

 Piekļuve enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem.

Pierakstīšanās ar e-klases pasi.

         

Skolas vārds

 

 

 Abonements, kas nodrošina pieeju visiem skolotājiem pedagoģiskajiem e-izdevumiem, metodiskajiem materiāliem.

         

 

 

 

 

 

Ķekavas vidusskola sākot ar 2021./2022. mācību gadu lieto:

Office 365 izglītības iestādēm    

Katram izglītojamam un pedagogam tiek piešķirta e-pasta adrese vards.uzvards@kkv.lv un parole, kas nodrošina bezmaksas piekļuvi Office 365 lietotnēm darbam skolā un mājās, datoros un mobilajās ierīcēs. Lietotājvārdu un paroli izsniedz skolā. Vairāk par Office 365 šeit.

       
 un Google Workspace for education    

Atsevišķi pedagogi un izglītojamie, kuri lieto šo platformu ikdienā un attālinātajā mācību procesā pieslēdzas ar skolas piešķirto lietotājvārdu vards.uzvards@vidusskola.kekava.lv un paroli

Google for Education ļauj lietot mācību satura īstenošanai nepieciešamās programmas bez maksas - Sketchup for Schools, Thinkercad (modelēšanas programmas) u.c.

 

  Drukāt