Atjaunināts: 28.04.2023

Uzņemšana Ķekavas vidusskolas 10.klasēs  2023./2024.mācību gadā

 

Stājoties vidusskolā, skolēnam jāizvēlas:

Padziļināto kursu izvēle jāizdara, izvēlētos vienu no skolas piedāvātajiem padziļināto kursu izvēļu komplektiem:

  1. matemātika II; angļu valoda II, programmēšana II;
  2. matemātika II, angļu valoda II, dizains un tehnoloģijas II;
  3. latviešu valoda un literatūra II, angļu valoda II, kultūra un māksla II;
  4. latviešu valoda un literatūra II, angļu valoda II, dizains un tehnoloģijas II;
  5. sociālās zinības II, angļu valoda II, dizains un tehnoloģijas II;
  6. bioloģija II, ķīmija II, angļu valoda II

Padziļinātie un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos būs izvēlējušies vismaz 8 skolēni.  Nenokomplektētas grupas gadījumā tiks meklētas sadarbības  iespējas ar augstskolām vai arī skolēnam būs jāveic cita izvēle.

 

Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai 10.klasē tiek uzsākta 21.jūnijā. Parakstītu iesniegumu var iesniegt:

Iesniegumam jāpievieno:

-          apliecības par pamatizglītību un sekmju lapas   kopijas, uzrādot oriģinālus;

-          bērna medicīniskā karte  (veidlapa Nr. 026/u).

Prezentācija "9.klašu vecāku sapulce" 20.04.2023

 

Prezentācija par kursu "Kultūra un māksla I (Mūzika)"

 

 

Ķekavas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem ir iespēja saņemt stipendiju.

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr.32/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu".

 

  Drukāt