Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumu (par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem) prasībām, integrējot specifiskus mērķus.

 

Vairāk par programmu, spied šeit:  Programma

  Drukāt