Galvenās sadaļas:

1. Materiāli darbam stundās un tematiskajās nodarbībās

2. Idejas karjeras pasākumiem un aktivitātēm

3. Materiāli profesiju un darba tirgus iepzīšanai

4. Testi par karjeras izvēli, personību, interesēm

5. Matodiskie materiāli karjeras attīstībai

6. Noderīgas saites un citi karjeras resursi

7. Likumi, noteikumi un stratēģijas par karjeras attīstību

8. Ekursiju un praktisku radošo darbnīcu iespējas

9. Sadarbība ar uzņēmumiem un darba devējiem 

 

 

 

 

Metodiskais atbalsts pedagogiem

 

 

 

  Drukāt